Teknisk information
Tidningens format: 271 x 392 mm
Satsyta helsida: 251 x 372 mm
Satsyta uppslag, utfallande mot mitten: 522 x 372 mm
Raster: 100 linjer/tum
Upplösning på bilder: 200 dpi
Punktförstoring: ca. 26%
Maximal sammanlagd färgmängd: 240%
Tryckförfarande: rulloffset

Bilder
Bilderna skall vara 200 dpi samt konverterade till CMYK med ICC-profil: ISOnewspaper26v5.icc

Typsnitt
Alla typsnitt skall vara inkluderade i PDF-filen. Svart text bör vara endast svart (K), ej cyan (C), magenta (M) eller gul (Y). Negativ (vit) text på färgplatta bör vara minst 12 pt, sanserif och halvfet stil pga. risken för misspass och punktförstoring.

Färgläge
Alla färger skall vara CMYK. Pantone- dekor- eller RGB-färg får inte förekomma. Svartvit sparas som gråskala.

Filformat
PDF-filer version 1.3, 1.4 eller 1.5 med inbäddade bilder och typsnitt. Varje enskild sida sparas och levereras som separat PDF-fil. OPI-kommentarer får inte förekomma.

PDF-profiler
Använd TU:s profiler (www.dagspress.se) för Distiller och Indesign för att skapa tryckanpassade PDF-filer.

PDF-kontroll
Följande saker är viktiga att kontrollera:
- Innehåller annonsen alla objekt som behövs?
- Används enbart CMYK eller gråskala?
- Har bilderna rätt upplösning?
- Går annonsen att skriva ut?
För att kontrollera detta krävs någon form av verktyg för kvalitetssäkring.
Vi föreslår:- Callas - Pitstop - Acrobat Professional
Läs mer på www.dagspress.se
Material som inte levererats enligt ovan samt enligt TU:s rekommendationer och därmed måste vidare bearbetas debiteras per påbörjad arbetstimme.

Profilpaket dagspress_26v5
Profilpaket Graphosilk 70 gr

Materialspec print som pdf