Information om materialspecifikation och lämning:

Tabloid
Satsyta: Max 250x372 centrerad med 10 mm marginal runt om. Dokumentstorlek: 270x392 mm.Falskt uppslag: Satsyta 260x372 mm, ingen marginal i bunten.

Dokumentspecifikationer 
Total färgmängd: Max 230%
Bilder: 200 dpi 
Färger: CMYK 
Raster: 100 linjers
Övrigt: Max 1 sida/pdf

Fildöpning
Kund-produkt_utgivningsdag(MMDD)_sid001_versionsnummer Tex. DN-TVbilaga_1015_sid0001_v1 Nya sidor märks med nytt versionsnummer v2, v3 osv

Materiallämning

Material ska laddas upp via FTP till Bold Printing.

Var vänlig kontakta gabriella.sanden-magnan@bonniernews.se alternativt prepress@boldprinting.se för information om internetadress och inloggningsuppgifter.