Efter att pandemin lamslog världen 2020 har synen på arbetsplatsen förändrats. Framförallt synen på var vi utför vårt arbete. Många vill också även i framtiden ha möjligheten att få jobba på distans – åtminstone delvis. Något som många företag nu anammat och varianter där man jobbar några dagar på kontoret och några på distans blir allt vanligare.

Både för- och nackdelar
Även om pandemin haft många nackdelar så har det också skett en hel del positiva förändringar. Bland annat har pandemin bidragit till att digitaliseringen har tagit stora kliv framåt. Utvecklingen av digitala hjälpmedel, som förbättrade system för digitala möten, planeringsverktyg och annat har spridits och börjat användas i större utsträckning. Vi har också lärt oss att det går alldeles utmärkt att sköta de flesta arbetsuppgifter på distans.

Men det finns också nackdelar, inte minst när det gäller den sociala samvaron och att det i vissa fall blivit svårare att samarbeta inom gruppen. För en ny medarbetare kan det också upplevas svårare att komma in i gruppen när man aldrig träffas på riktigt.Stora fördelar vid rekrytering av nya stjärnor
För de organisationer som anpassat sig väl till den nya tidens arbetsplats där flexibilitet och en större valbarhet är en möjlighet har också chanserna att rekrytera talanger ökat markant. För om medarbetarna inte behöver vara fysiskt på en plats så kan man helt plötsligt rekrytera från hela landet – eller hela världen för den delen.

Men distansarbete ställer också nya krav på arbetsgivare. Inte minst när det gäller arbetsmiljön – och på hur du bär dig åt för att hitta dina framtida stjärnor.

– När det kommer till att rekrytera talanger är det viktigt man är synlig på flera olika plattformar. Det är också bra att se över var man annonserar så att man inte begränsar sig lokalt eller regionalt. Dagens Nyheter är, trots sitt ursprung som en Stockholmstidning, väl läst och har flera mindre redaktioner runt om i landet, säger Karin Macke.

Några saker att tänka på när du rekryterar 2022

  • Var synlig på de plattformar där dina kandidater finns. Gärna på flera platser så att ni kan fånga upp deras intresse vid flera tillfällen.
  • Tänk inte bara lokalt och regionalt.
  • Ha en strategi över hur ni vill arbeta 2022 (och efter pandemin) – vill ni att alla medarbetare ska vara på plats eller är ni öppna för mer flexibla lösningar?
  • Ha en bra strategi för onboarding av nya medarbetare – framförallt om de arbetar på distans.
  • Tänk på att ha en bra och fungerande kommunikation med era befintliga medarbetare – de är era viktigaste bärare av ert varumärket. Om de trivs så är chansen större att ni lättare kan rekrytera in nya talanger

Boka annonsering i Dagens Nyheters kanaler >