BETALNINGSVILLKOR avtalas med tidningen, som alltid har rätt att kräva förskottsbetalning. Normala betalningsvillkor är fakturadatum + tio dagar. Om betalningsvillkoren inte följs, bortfaller samtliga rabatter och dröjsmålsränta tillkommer med referensränta +8%. Faktureringsavgift tillkommer med 49 kronor exklusive moms vid pappersfaktura. Om kunden missköter ingångna avtal kan tidningen justera rabattsatsen och efterfakturera. 


Rabattavtal är bindande när det gäller rabattprocenten, men utesluter inte bruttoprisökningar. I priserna ingår 4-färgstryck. Tidningen publiceras även som praktisk E-tidning på vår webbplats www.lokaltidningen.se, tillägg på 69 kr. 


I priserna ingår EJ annonsproduktion. Kostnad för annonsproduktion är 57 öre/mm, dock minst 65 kr. Ändringar eller justeringar i redan införda annonser betraktas som nyproduktion. Undantag: Färdigt annonsmaterial debiteras ej. För redan ingångna skrivna avtal där Lokaltidningen påtagit sig produktion påförs produktionskostnaden först efter utgånget avtal. För repetitionsannonser påförs endast produktionskostnaden en gång. Vid samma annonsmaterial i flera tidningar påförs endast en produktionskostnad. 


REKLAMATIONER ska framställas skriftligt senast fem dagar efter tidningens utgivningsdatum. Dokumentation skall bifogas. Reklamationer när det gäller fakturering ska ske senast 8 dagar efter fakturan skickats ut. Reklamationer upphäver inte betalningsskyldighet. Säljaren och Lokaltidningen är inte ansvariga för misstag eller fel, som skylls på tekniska problem med Internet eller Webserver. 


FEL OCH BRISTER. Tidningen tar inte generellt på sig ansvaret för fel och brister i samband med tryckta eller på andra sätt offentliggjorda annonser (exempelvis tryckfel i text, annons eller publicering på fel datum). Vi reserverar oss för eventuellt misspass, feltryck och färgavvikelser. Vid fel kan eventuellt ny publicering erbjudas till reducerat pris. Ersättning kan aldrig överstiga den felaktiga annonsens totala pris.