Att jobba med sitt employer brand eller arbetsgivarvarumärke är viktigt om man vill attrahera rätt typ av medarbetare och förstärka sitt team med de bästa talangerna. 

Men det är inte alltid helt självklart hur bra ens arbetsgivarvarumärke är – eller hur man kan förändra det. Lite kortfattat så  handlar employer branding om arbetet med att på ett trovärdigt och äkta sätt lyfta fram vad företaget eller organisationen står för och erbjuder som arbetsgivare. Ett tydligt och konsekvent employer brand – arbetsgivarvarumärke – hjälper till att både locka nya medarbetare och kompetenser på arbetsmarknaden och att behålla nuvarande medarbetare.  

Medarbetare är de viktigaste ambassadörerna 
Det viktiga att tänka på är att ens medarbetare är de viktigaste komponenterna när man vill mäta sitt employer brand. 

Genom att ha nöjda medarbetare har man bättre förutsättningar att locka till sig andra talanger. Vi vet alla att de flesta av oss gillar att prata om vårt arbete – både det som är positivt och negativt. 

Om ni har en dålig ledning, usla arbetstider, betalar låga löner och snålar med förmåner så finns det en stor risk att ni skjuter er själva i foten – för vem vill arbeta på en sådan arbetsplats. Att kontinuerligt jobba med att undersöka hur medarbetarna trivs, hur mycket inflytande de har över sin arbetssituation och vad de saknar är därför a och o om man vill att sina anställda ska agera som varumärkesambassadörer. 

Nå ut med värderingarna 
Men för att attrahera kandidater som sträcker sig längre än medarbetarnas vänner och bekanta så kan det också vara en god idé att på ett tydligt och enkelt sätt hitta marknadsföringskanaler där man kan nå ut med sina värderingar och på ett enkelt och bra sätt berätta om hur det är att arbeta hos er.  

Att lägga pengar på kommunikationen kring sitt arbetsgivarvarumärke innebär ofta mindre kostnader för rekrytering – de bolag med riktigt starka arbetsgivarvarumärken behöver nämligen sällan lägga tid på att leta kandidater när man ska anställda – de har redan inkorgen full av kandidater som vill jobba där. 

– Vi erbjuder våra annonsörer möjlighet att berätta om arbetsplatsen och stärka sitt employer brand genom ett otal olika kanaler. Det kan till exempel ske i form av en eller flera native-artiklar där ni berättar vad som gör just er arbetsplats attraktiv. Handlar det till exempel om möjligheter att klättra på karriärstegen, flexibla arbetstider eller många förmåner. Eller har ni en särskilt dedikerad medarbetare som gärna agerar ambassadör och berättar om hur det är att arbeta hos er? Att kommunicera vad som är unikt och bra med just er arbetsplats, men som potentiella talanger inte känner till, lägger grunden för förenklade och lyckade rekryteringsprocesser, säger Karin Macke, ansvarig för Jobb & Karriär på Dagens Nyheter. 

Boka annonsering i Dagens Nyheters kanaler!