Att arbeta med sitt Employer Brand, arbetsgivarvarumärke, har i stort sett blivit ett måste i kampen om de bästa kandidaterna. För många arbetsgivare kan det dock kännas som ett överväldigande och krångligt arbete som tenderar att kraschlanda i gränslandet mellan HR- och kommunikationsavdelningarna. Men behöver det verkligen vara så komplicerat?

Undersökningar visar att hela 76 procent av kandidaterna till en tjänst uttryckligen letar efter vad som gör ett företag till ett attraktivt ställe att jobba på. Och så många som 50 procent anger att de inte skulle jobba för en arbetsgivare med ett dåligt rykte – även med en löneökning. Sådana faktorer behöver man som arbetsgivare förstås ta hänsyn till.

Arbetsgivarvarumärket och det unika arbetsgivarlöftet (EVP:et) bidrar också till att varje rekryteringsprocess blir enklare och förkortas, eftersom det redan är tydligt för kandidaten vad den specifika arbetsplatsen står för och erbjuder.

Trots betydelsen av ett starkt och tydligt arbetsgivarvarumärke känner många arbetsgivare, både i privat och offentlig sektor, att framtagandet av sitt Employer Brand och unika arbetsgivarlöfte är en komplicerad och tidskrävande process, där HR-avdelning och kommunikationsavdelning ofta inte vet vem som bär ansvaret.

Samarbete är nyckeln
Genom att samarbeta mellan HR- och kommunikationsavdelningarna, kan man skapa en unik och trovärdig image som attraherar rätt kandidater. Kommunikationsavdelningen sitter på värdefull information om företagets eller organisationens marknadsföring, och HR kan i sin tur bidra med insyn i vad medarbetarna uppskattar med sin arbetsplats, samt vad som gör den attraktiv för dem som redan arbetar där.

Att utgå från dem som redan arbetar i organisationen är en förutsättning för att både arbetsgivarvarumärket och arbetsgivarlöftet ska bli genuint och trovärdigt.

Varje rekryteringstillfälle är också Employer Branding
Har man ännu inte hunnit att tydligt definiera sitt Employer Brand eller EVP, så är tipset att börja i det lilla. Genom att nyttja varje rekryteringstillfälle till att även marknadsföra arbetsplatsen och dess unika värden, kan man på ett enkelt sätt öka attraktiviteten som arbetsgivare.

På Dagens Nyheter hjälper vi er att målgruppsstyra ert budskap i rätt kanaler. Förutom Dagens Nyheter, har vi en uppsjö av systertidningar och mediekanaler att välja bland.

Låt oss hjälpa er att skapa en bild av er som en attraktiv arbetsgivare!

 

Ulrika Stålne, Dagens industri Jobb & Karriär
Ulrika Stålne, Dagens Nyheter Jobb & Karriär

Boka ett möte och prata Employer Branding med mig!