Pris uppslag helsida format 522x372 mm:

mån-tor 349 960 kr/ fre-sön 389 413 kr

Pris uppslag halvsida format 522x178 mm:

mån-tor 284 200 kr/ fre-sön 309 778 kr

Pris uppslag M53 format 522x133 mm:

mån-tor 251 730 kr/ fre-sön 274 386 kr

Pris uppslag liggande kvartsida format 522x88 mm:

mån-tor 162 100 kr/ fre-sön 176 689 kr

Ekonomi 

DNs ekonomibevakning sträcker sig från globala frågor till din plånbok – och hur de två hänger ihop. Här läser du om företag, börs, samhällsekonomi, privatekonomi, fonder, de senaste valutakurserna, råvarupriser, centralbankernas styrräntor, konsumentfrågor, världsekonomi och livet på jobbet. Privatekonomiska frågor bevakas dagligen på Din-ekonomi sidorna. Även ämnen som medier, internet och teknikprylar att tas upp regelbundet. 


Specifikationer