Vinjett - vård och hälsa

 Vård&Hälsa 

Varje tisdag i DN 

Här har du som annonsör möjlighet att marknadsföra ditt företag, alltifrån den större kliniken till den mindre enskilda praktiken. Här erbjuds, på ett för kunden lättillgängligt sätt, både legitimerad allmän- och specialistvård samt alternativa hälsomottagningar.

Specifikationer