Pris uppslag format 524 x 360 mm 96 000 kr ex moms. 

Specifikationer