Fullskärm

På alla nyhetsajter inom Bonnier News erbjuds möjligheten att annonsera genom native advertising. Det innebär att annonsmärkta artiklar specialskrivs för att passa tonalitet och sammanhang på våra olika nyhetsplattformar, vilket möjliggör en nära och trovärdig kommunikation med våra besökare.

Native Advertising är en snabb och effektiv metod för att skapa uppmärksamhet kring ditt varumärke och dina produkter och du kan även förvänta dig snabba och mätbara resultat från dina kampanjer. Dessa resultat inkluderar ökad kännedom och stärkt förtroende för ditt varumärke. Effekterna av Native Advertising inkluderar:

  • Genererar större uppmärksamhet jämfört med traditionell bannerannonsering.
  • Väcker nyfikenhet kring ämnen, produkter och varumärken.
  • Bidrar till varumärkesbyggande.
  • Stimulerar köpintention.

Native annonsering inom Bonnier News varumärken består av två huvudsakliga delar: produktion och distribution. Som kund får du möjligheten att investera i både expertis och erfarenhet för att skapa intressanta nyhetsartiklar kopplade till ditt varumärke. Dessutom inkluderas distributionen, som mäts utifrån antalet sidvisningar när artikeln öppnas och läses av unika användare på respektive nyhetsplattform.

Samtliga texter anpassas kontextuellt beroende på den miljö de publiceras i. Det är viktigt att notera att alla texter är föremål för utgivaransvar och genomgår en kvalitetssäkring av våra ansvariga kommersiella redaktörer. Innehållet inkluderar önskade blålänkar och kan även taggas med mätscript, medan do-follow länkar undviks. För att säkerställa de bästa förutsättningarna för distribution arbetar Brand Studio med att producera allt material kopplat till din kampanj.