Alla annonsmaterial ska skickas in via våra automatiska länkar. Materiallänk skickas automatisk som tidigast 7 dagar innan materialstopp samt påminnelse dagen innan och samma dag som materialstopp.

Om ni av någon anledning inte kommer åt våra automatiska länkar så kan material lämnas via: https://annonsmaterial.bonniernews.se 

Kunden ansvarar för att den högupplösta pdf-filen är producerad enligt vår materialspecifikation för magasin annars kan vi inte garantera kvaliteten i tryck.

 ICC Fogra39 

Till materialspecifikation samt ICC profil.

Lägg till 5 mm utfall på samtliga modulformat:

Helsida format : 260x360 + 5 mm utfall

Liggande halvsida: 260x179 + 5 mm utfall

Stående halvsida: 151x360 + 5 mm utfall

Uppslag 520x360 mm + 5 mm utfall

Materialfrågor: prepressmagasin@bonniernews.se