Brand Safety-riktlinjer Bonnier News

Bonnier News har erfarna chefredaktörer som är ansvariga utgivare och därmed juridiskt ansvariga för det innehåll som våra varumärken publicerar i sina respektive kanaler, såväl online som i print. Samtliga ansvariga utgivare är registrerade hos PRV, alternativt MPRT; Myndigheten för press, radio och tv.

För att vidare säkerställa högsta kvalitet, så anställer Bonnier News även flera andra seniora roller inom den publicistiska organisationen; såsom Publicistisk Direktör och Redaktionell Utvecklingschef, med mångåriga erfarenheter av chefredaktörs-och utgivarskap. Dessa roller arbetar tätt med våra chefredaktörer och varumärke, inom ramen för den publicistiska ledningsgruppen på Bonnier News.

Bonnier News lyder också under ”Spelregler för press, radio och tv” som omfattar publicitetsregler, yrkesetiska regler och riktlinjer mot textreklam. Läs gärna mer om detta här: https://www.sjf.se/yrkesfragor/yrkesetik/spelregler-press-radio-och-tv.

Utöver Bonnier News generella innehåll och brand safety strategi så ansvarar respektive varumärke löpande för utvecklingen av sitt innehåll, varumärke och kvalitetssäkring utifrån sitt varumärkes innehållsstrategi, målgrupp, vision, mission, kundlöfte, syfte och värderingar.

Nedtagningspolicy av olämpliga annonser:

Bonnier News har rätt att neka annonser som går emot hela eller delar av Bonnier News  Brand Safety strategi eller publicistika praxis. Bonnier News  garanterar också att vid efterfrågan från en annonsör, ta ner dennes annons eller sponsrat inlägg i blogg eller sociala medier, inom 12 arbetstimmar från det att efterfrågan kommunicerats till Bonnier News.