ALLMÄN INFORMATION


- Läsarna ska redan vid ett hastigt påseende kunna skilja mellan Dagens Nyheters redaktionella innehåll och annonsbilagor.


- Annonsbilagor ska utformas så att det tydligt framgår att det är fråga om reklam och det ska också framgå vem som är avsändare.


- Annonsbilagans typsnitt och layout ska skilja sig från Dagens Nyheters redaktionella material.


- Samtliga bilagor ska annonsmärkas på första
- och sistasidan.


- Annonsbilagor med tidningslik layout oavsett format ska märkas på samtliga sidor. - Rena annonssidor undantagna.


- Annonsbilagor som innehåller redaktionellt material ska alltid föreläggas Dagens Nyheter före tryckning.