GDPR - Bonnier News

https://gdpr.bonniernews.se/annonsering

Data Policy - Bonnier News

https://gdpr.bonniernews.se/datapolicy

Https

Alla referenser och anrop till externa resurser ska vara absoluta och hämtas över SSL/TLS, vilket innebär att de ska inledas med https:// Använda domäner måste ha giltiga SSL-certifikat.  

Browsers

Annonserna ska fungera i alla aktuella versioner av nedan listade  webbläsare, vilket ska testas och säkerställas av annonsproducenten före materialinlämning:

  • Internet Explorer / Edge
  • Mozilla Firefox
  • Safari
  • Opera
  • Google Chrome

Materialspecar
Materialspecar för varje format finns i Ocast under varje varumärke. Vänligen undersök varje format för specifika produktdetaljer.

Max tidsgräns för annonser: 
Annonser gjord i HTML får ej överskrida 30 sek.
Animerade GIF annonser får ej överskrida 30 sek.  

Ljud
- Våra videoprodukter är mutade automatiskt från start. På-/av-knapp finns med.
- För HTML material och tredjepartstaggar med video får ljud endast aktiveras vid klick – ej mouse-over. Materialet måste ha en på-/av-knapp.

Övriga krav
- Tillåtna tredjepartsaktörer i samband med annonsering och mätning av kampanjer finner du här: https://privacy.bonniernews.se/annonsering
- Annonsproducenten ansvarar för materialets funktionalitet och utformning.
- Materialet får inte utformas på så sätt att annonsen kan misstas för redaktionellt innehåll.
- Materialet får inte innehålla kod som kan vara skadlig för användaren.

-----------------------------------------

MATERIALINLÄMNING DIGITALT

Material ska vara Bonnier News tillhanda senast:
* 3 arbetsdagar innan kampanjstart för färdigt material
* 4 arbetsdagar innan kampanjstart om produktion beställts hos Bonnier News
* 5 arbetsdagar innan kampanjstart för Alkoholannons
Vid sen materialleverans kan inte önskat startdatum garanteras.

 

Materialinlämning Direktkund, Citypaketet och Bonnier News Local
Material lämnas in via materiallänk / inskickssida.Materiallänk skickas automatiskt ut via mail till den person hos kund som står som materialkontakt på ordern.
För färdigt material skickas materiallänk 6 arbetsdagar innan kampanjstart.
Om produktion beställts hos Bonnier News skickas materiallänk 7 arbetsdagar innan kampanjstart.
Om bokning görs senare än 6 (resp. 7) dagar före kampanjstart, skickas materiallänk ut direkt efter att bokningen är lagd.

Om du inte fått materiallänk eller av någon annan anledning inte kommer åt våra automatiska länkar så kan du ladda upp material eller meddela om repetition av material här: Materialinlämning Digital order

 

-----------------------------------------

Materialinlämning Mediebyråkund:
Maila materialet till: agency@bonniernews.se

Ange nedan information när ni levererar materialet:
- Vilken annonsör och kampanj materialet avser
- Start- och slutdatum
- Landnings-URL:er
- Kontaktperson och uppgifter