Textsidesannonsering

Annonsbokning DN
Generellt senast kl 12.00 två vardagar före införingsdag. Vid avbokning därefter debiteras 50% av annonskostnaden.

Annonsbokning DN  Lördagsmagasinet
Generellt senast kl 16.00 nio vardagar före införingsdag. Vid avbokning därefter debiteras 50% av annonskostnaden. Obligatoriska uppgifter vid bokning är:
1. Faktureringsuppgifter/eventuellt kundnummer
2. Placering
3. Storlek
4. Införingsdag
5. Rubrik
6. Namn och telefonnummer till den som gör materialet

Materialmanual

Materialinlämning DN Senast kl 16.00 två vardagar före införingsdag. Allt material, både färdigt & delmaterial ska skickas in via våra automatiska länkar. Kontakta din säljare för mer info.Om ni av någon anledning inte kommer åt våra automatiska länkar så kan man vid specifika fall använda länk nedan.

Skicka in ditt annonsmaterial : https://annonsmaterial.bonniernews.se/

Materialinlämning DN Lördagsmagasinet Senast kl 14.00 sju vardagar före införingsdag. Allt material, både färdigt & delmaterial ska skickas in via våra automatiska länkar. Kontakta din säljare för mer info.Om ni av någon anledning inte kommer åt våra automatiska länkar så kan man vid specifika fall använda länk nedan.

Skicka in ditt annonsmaterial här: https://annonsmaterial.bonniernews.se/


Innan ett färdigt material levereras måste annonsen bokas. Detta görs med din säljare.

Med färdigt material menas ett annonsmaterial som produceras i enlighet med Tidningsutgivarnas ”Specifikation digitalt material” (går att hämta på TU:s hemsida: www.dagspress.se).

Reklamationer Anmärkningar mot införda annonser skall göras inom 2 arbetsdagar från införingsdagen. Reklamationer av fakturor inom 8 arbetsdagar från fakturadatum.

Felaktiga annonser
Tidningens ansvar för fel i annons ställs i proportion till felet, dock högst annonskostnaden. För skada på grund av uteblivet eller felaktigt införande eller fördröjda annonssvar ansvaras ej.

Priser och villkor
DN förbehåller sig rätten att göra prisjusteringar och ändringar av villkor. Priserna är inklusive reklamskatt och exklusive moms om inget annat anges.

Förmedlade annonser
Skriftliga order erfordas. Den i branschavtal reglerade förmedlingsersättningen till godkända annonsförmedlare avskaffades 1998-12-31 i enlighet med Konkurrensverkets beslut och Policydokumentet av 1998-05-18 mellan Annonsörsföreningen, medierna och förmedlingsbyråerna (GAF). Priset till förmedlingskunder förhandlas from 1999-01-01 direkt med annonsören eller dennes ombud och regleras i gällande annonsprislista.