Materialet måste vara anpassat efter annonssystemet Google Ad Manager (GAM) som Bonnier News använder sig utav.  Variabeln clickTag bör användas som definition för click-through URL i alla klickbara ytor i annonsen.Detta för att vi ska kunna mäta klick på den samt att det ska vara möjligt för AdOps att vid förfrågan kunna ändra/lägga in  destinations urlen i efterhand.Vi rekommenderar alltså att använda clickTag dvs att INTE hårdkoda click-through URL:en GAM varnar om det saknas korrekt clickTag eller om det finns en URL hårdkodad i annonsen.clickTagen skall vara enkel för ad servern att läsa av, använd ingen minification eller obfuscation. (Däremot är det inga problem att använda det på resten av materialet)Scriptet för clickTag variabeln måste ligga i head-taggen.Försäkra er om att alla ytor som ska vara klickbara använder clickTag-variabeln som definition för click-throug URL.


Exempel där clickTag är implementerad i HTML koden:
------------------------------------------------------------------------
<html>
<head>
<meta name="ad.size" content="width=300,height=250"> <script type="text/javascript">var clickTag = "http://www.google.com"; </script>
</head>
[The rest of your creative code goes here.] </html>
OBS! Försäkra er om att ytor som ska vara klickbara använder clickTag-variabeln som definition för click-through URL:
<a href="javascript:window.open(window.clickTag)"> <img src="images/dclk.png" border=0>
</a>

Multipla klicktaggar räknar upp mot samma nummer.- Destinationslänkarna bör bifogas separat i mejlet som skickas till Bonnier News. - Om ni har flera destinationslänkar så specificeras dessa med vilken clickTag som används. Vid ett scenario där destinationslänken måste vara hårdkodad i annonsmaterialet t ex när länken skapas dynamiskt eller liknande. Då kan clickTag läggas till före destinationslänken som visas här: window.open(clickTag+"http://www.advertisersite.com/subpage", "_blank"); eller så här: window.open(clickTag+dynamicUrlObject, "_blank"); Om destinationslänken innehåller tecken som ? eller & bör länken kodas så här: clickTag +encodeURIComponent("http://www.advertisersite.com/subpage?var1=12&var2=34") Vid detta scenario behöver inte destinationslänken skickas till publicisten, bara en förklaring att destinationslänken är hårdkodad i annonsmaterialet och att clickTag-tracking har lagts in.