Materialet får inte vara hostat bakom någon tredjepart som DCM, adform eller liknande utan måste vara ett fysiskt HTML-material.

Materialen måste bestå av en zip-fil med en index.html som ligger direkt i den zippade mappen. Alltså kan man inte ha nästlade mappar som index.html ligger under.

Format på bilder som stödjs: jpg, png och svg ( Notera: Ad Manager does not currently support creatives that use SVG tags within HTML files. Instead, you can include standalone .svg files and reference them in the HTML.)

Materialet får inte ha några fasta storlekar specificerade utan måste vara satta så att storleken förhåller sig till sin “förälder”. (width: 100% height: 100%).

Använd endast Canvas om du vet att det kommer uppfylla kraven på att materialet ska förhålla sig till sin förälders storlek.

Click url ska specificeras som var clickTag = “https://www.landningssida.com”. clickTag ska sedan användas i materialet som klick-destination.

Om annonsören vill mäta viewability eller andra värden som kräver JavaScript så måste det bäddas in i HTML5-annonser innan materialet lämnas till Bonnier News. Tracking för impression eller klick kan däremot skickas separat och implementeras av Bonnier News.

Vad gör vi med materialet

Konverterar hela materialet till inline så att vi kan ladda upp det som script i stället för att ladda upp en fysisk fil.

Alla <script>, <img> och <link> attribut med en src i filen konverteras om till inline i stället för att referera till en fil.

Attributen som ska skrivas om till inline får inte referera till externa resurser utan endast till resurser som ligger i zip-filen

Anledningen till att inga fasta storlekar kan vara specificerade är för att alla element som ligger som föräldrar till bannern kommer att ha storlekar som motsvarar 100% bredd och höjd.