Annonser om klimat och hållbarhet ska generellt sett vara seriösa, trovärdiga, faktabaserade, balanserade, ej hårdvinklade eller överdrivna.

Annonser om klimat och hållbarhet ska vara strikt korrekta när det gäller fakta. Påståenden ska beläggas, källhänvisning till seriöst faktaunderlag kan krävas.

Påståenden om klimatnytta från en annonsör/ett bolag ska vara balanserade och förankrade i verkligheten - överdrifter ska ej förekomma.

På våra premiumannonsplatser publicerar vi inte annonser från aktörer som har huvuddelen av sina inkomster från fossilindustrin.

På premiumannonsplatserna förordar vi klimatannonsering som präglas av hållbarhet - och inte exempelvis marknadsföring av bensinbilar och långa flygresor.

Vi förbehåller oss rätten att avvisa annonser som inte lever upp till ovanstående krav.